21. February 2020
เมนู
· หน้าแรก
· บทความ
· ดาวน์โหลด
· เว็บบอร์ด
· เว็บลิ้งค์
· หมวดหมู่ข่าว
· แกลอรี่รูปภาพ
· ค้นหา
รายละเอียด
· สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี
· ประชาสัมพันธ์สำนักงาน
· บุคลากรประจำสำนักงาน
· ข้อมูลทั่วไป
· แผนปฏิบัติงานสำนักงานเกษตรอำเภอ
· บทบาทหน้าที่
· แผนปฏิบัติงานประจำปี (รายบุคคล)
· ยุทธศาสตร์อำเภอ
· สถิติข้อมูลการเกษตร
· สรุปโครงการและงบประมาณ
แผนพัฒนา
· ปฏิทินการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมฯ
· โครงการวิจัยระดับไร่นา
· ข้อมูลสถาบันเกษตรกร
โครงการ
· ศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง
· โครงการลูกพระดาบส
· วิสาหกิจชุมชน
· ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ
· Best Practice อำเภอบางพลี
· โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
· สรุปโครงการและงบประมาณ
นานาสาระ
· การเพาะเห็ดฟางในตระกร้า
· ผักปลัง ปักหวาน ผักพื้นบ้านที่นิยม
ศูนย์บริการ
· ประกวดศูนย์
· ประวัติผลงาน
สถานที่ท่องเที่ยว
· ตลาดน้ำโบราณ · ประเพณีงานรับบัว
ผู้ใช้งานขณะนี้
· บุคคลทั่วไป ออนไลน์: 1

· สมาชิก ออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 2
· สมาชิกคนล่าสุด: pocky
ยินดีต้อนรับ
เกษตรจังหวัดสมุทรปราการเยี่ยมเยียนสำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี
นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมสำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี โดยมีนายจำนงค์ เพ็ชรประยูร เกษตรอำเภอบางพลี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

ออนทัวส์ทั่วปราการ หนังสือพิมพ์โฟกัสนิวส์
นักข่าวหนังสือพิมพ์โฟกัสนิวส์ได้เข้ามาทำข่าวในคอลัมน์ออนทัวร์ ทั่วปราการ ฉบับที่ 113 ประจำเดือนธันวาคม 2556 ในหัวข้อข่าวปลูกผักกินเอง ที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

นักศึกษาเข้าเยี่ยมชมสำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี
เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ นักศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เยี่ยมชมสำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี และขอข้อมูลการเกษตร

ประชุมคณะทำงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ
เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ นายสมพร เจียรประวัติ เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี เข้าร่วมการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙ ภายใต้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

ติดตามงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ นายสมพร เจียรประวัติ เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ และกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ติดตามงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาศึกษาดูงาน
เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน๒๕๕๖ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการต่างๆ ของสำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี

แจกสมุดทะเบียนเกษตรกร
เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน๒๕๕๖ สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี ได้ทำการแจกสมุดทะเบียนเกษตรกร ให้แก่ผู้แทนอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ของแต่ละตำบล

ประชุม Primary GMP ระดับอำเภอ
เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน๒๕๕๖ สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอบางพลี พัฒนาชุุมชนอำเภอบางพลีและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ ได้ร่วมประชุมPrimary GMP ระดับอำเภอ เพื่อพัฒนาสถานที่ผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่ายให้เป็นไปตามมาตรฐานPrimary GMP

งานชุมนุมยุวเกษตรกรโลกครั้งที่ 10 พ.ศ. 2556
เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน๒๕๕๖ นายสมพร เจียรประวัติ เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ และน.ส. มณวิภา เพ็ชรักษ์ ผู้รับผิดชอบงานยุวเกษตรกร พร้อมผู้แทนยุวเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการเข้าร่วมพิธีเปิดงานชุมนุมยุวเกษตรกรโลกครั้งที่ 10 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้จอมเทียน จังหวัดชลบุรี

ติดตามนิเทศงาน
เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ คณะนิเทศงานจากสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ นำโดย นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีวิชัย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ติดตามนิเทศงานการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรของสำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี

ร่วมงานประเพณีรับบัวประจำปี ๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลีร่วมสืบสานประเพณีรับบัวประจำปี ๒๕๕๖ ณ ที่ว่าการอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

องค์ความรู้เรื่องข้าว องค์กรและเครือข่ายเกษตร
ราคาสินค้าและปัจจัยการผลิต สถานการณ์เกษตร
สหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน
   
เข้าระบบ
ชื่อ

รหัสผ่านลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่ คลิกที่นี่.
สภาพอากาศ
ลิ้งที่เกี่ยวข้อง

แสดงผลในเวลา: 0.10 วินาที 53,912 ผู้เข้าเยี่ยมชม